Preventie

Voorkomen is beter – en ook nog eens goedkoper – dan genezen voor alle betrokken partijen. Hoewel het soms niet mogelijk lijkt, zoeken wij naar de oplossing.

Wat verstaan wij onder preventie?

Vaak zoekt men pas juridisch advies wanneer er al sprake is van een geschil, maar dat is een gemiste kans. Juridische dienstverlening is namelijk veel meer dan alleen het oplossen van problemen. Wij denken juist graag mee in het voorkomen van mogelijke problemen. Bij preventie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan risicoanalyses van ondernemingen, het controleren van contracten, het onderzoeken van mogelijke risicofactoren en het adviseren over en nemen van preventieve maatregelen.

Wat is het voordeel van preventie?

Door het nemen van preventieve maatregelen proberen we juridische geschillen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door problemen op voorhand te identificeren om vervolgens maatregelen te treffen die een juridisch geschil kunnen voorkomen of die uw positie bij een juridisch geschil versterken. Op die manier trekt u niet pas aan de bel wanneer het te laat is, maar weten we vanaf het eerste moment al wat de mogelijke risico’s zijn.

Waarom is preventie belangrijk?

  • Het bespaart tijd;
  • Het bespaart geld;
  • Een betere verhouding met de personen waar een geschil mee kan ontstaan;
  • Meer duidelijkheid voor alle betrokken partijen;
  • Een sterkere juridische positie;
  • Meer zekerheid over uw juridische positie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Juristen van de Toekomst helpt u bij het signaleren – op verschillende wijzen – van eventuele risico’s die u loopt en het nemen van preventieve maatregelen. Daarnaast faciliteert Juristen van de Toekomst een periodieke analyse van uw situatie die ervoor zorgt dat u ook bij wijzigingen van uw situatie op de hoogte bent van eventuele risico’s. Bovendien brengen we in kaart welke acties kunnen worden genomen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Onze werkwijze

Voor onze preventie dienstverlening hanteren wij de opbouw van onze standaard werkwijze. Dit proces lichten we hieronder nog eens toe. Centraal staat onze transparantie, maar ook die van u. Want wij kunnen ons werk het beste uitvoeren wanneer alle informatie voor ons beschikbaar is. We hechten dan ook veel waarde aan het opbouwen van hechte relaties. Door de lijntjes kort te houden kunnen wij eerder een risico signaleren en hierop anticiperen.

Kennismaking met Juristen van de Toekomst

Voor ons is het belangrijk om de persoon of onderneming te leren kennen. Dit is niet enkel goed voor onze relatie, maar op deze manier kunnen wij ook een (beter) beeld vormen van uw belangen en eventuele risico’s. Deze kennis stelt ons tevens in staat om gedurende de rest van het proces effectiever te werk te gaan.

Naar aanleiding van onze kennismaking kunnen wij u mogelijk vragen om aanvullende stukken. Op basis van deze stukken, onze juridische kennis en de informatie die u met ons heeft gedeeld tijdens de kennismaking, gaan wij de voorliggende kwestie analyseren. Het kan ook zijn dat u geen specifieke kwestie heeft, maar dat u in het algemeen een analyse wilt waarbij wij op zoek gaan naar eventuele risico’s. Op basis van deze analyse maken wij vervolgens een rapport met daarin een uiteenzetting van de verschillende risico’s en (mogelijke) maatregelen die kunnen worden genomen ter voorkoming van juridische geschillen. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij het implementeren van deze maatregelen.

Voorstel voor samenwerking

Op basis van het door ons uitgebrachte rapport gaan wij gezamenlijk in gesprek om te kijken wat de beste preventieve maatregel voor u is. Dit doen we met één of meerdere specialisten van ons team en indien nodig kan een extra specialist aanschuiven. Onze kennis zit onder hetzelfde dak, waardoor we gemakkelijk extra expertise kunnen aanhaken.

Overgaan tot actie

Op basis van de gekozen preventieve maatregel(en) zullen wij overgaan tot het implementeren en/of uitvoeren hiervan, zodat het risico voor u zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Het voorkomen van een geschil is nogmaals beter dan genezen, dus hoe eerder we een mogelijk probleem signaleren, hoe beter voor u.

Het is om die reden dan ook aantrekkelijk om een vaste jurist ter beschikking te hebben. Deze weet namelijk van uw situatie af en kan direct advies geven.

Evaluatie en toekomst

Na het uitvoeren en/of implementeren van de gekozen preventieve maatregelen evalueren wij met u het proces. Vervolgens kijken wij graag met u naar de toekomst. In sommige situaties is het verstandig om periodiek of bij wijziging van uw situatie een nieuwe analyse uit te laten voeren. Op deze manier weet u zeker of de genomen preventieve maatregelen nog wel voldoende zijn om juridische geschillen te voorkomen. In het geval van een periodieke analyse, of als u vaker wijzigingen verwacht in uw situatie, gaan wij graag een vaste samenwerking aan om altijd voor u paraat te staan en actief mee te denken.

Hulp nodig bij jouw juridische uitdaging?

Contact opnemen
Na de analyse van onze contracten door Juristen van de Toekomst hebben wij vertrouwen in onze juridische positie.

Mijo box

De juristen van de toekomst.

Meer weten over de mensen binnen Juristen van de Toekomst die u van dienst kunnen zijn en welke werkwijze wij hanteren?

Meer over ons

Benieuwd welke problemen we voor u kunnen voorkomen?

Contact opnemen