Een ondeugdelijk product

Als u een product bestelt heeft u van dit product bepaalde verwachtingen. Voldoet dit product niet aan deze verwachtingen dan is er mogelijk sprake van een ondeugdelijk product. In dat geval heeft u als consument bepaalde rechten ten opzichte van verkoper.

Een ondeugdelijk product

Wanneer je online bijvoorbeeld blauwe pennen bestelt, verwacht je ook dat je blauwe pennen ontvangt en dus niet bijvoorbeeld zwarte pennen. Daarnaast verwacht je dat de pennen functioneren zoals je zou mogen verwachten, met andere woorden dat je ook daadwerkelijk met de pennen kan schrijven. Maar wat nu als je zwarte pennen ontvangt in plaats van blauwe of als je wel blauwe pennen ontvangt maar je er niet mee kunt schrijven?

Conformiteitsvereiste

Bij de aankoop van een product is er sprake van een zogenaamd conformiteitsvereiste. Dit vereiste houdt in dat het product moet voldoen aan wat is afgesproken. Hoe je bepaalt of dit het geval is leggen we hieronder verder uit.

Wat mag je als koper van een product verwachten?

Het product dat wordt gekocht moet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Deze verwachtingen zijn afhankelijk van allerlei verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de mededelingen van de verkoper, de zogenaamde aard van het product maar ook wat de gemiddelde geïnformeerde, bedachtzame en oplettende koper van de zaak mag verwachten.

Als het product hier niet aan voldoet dan kan er sprake zijn van zogenaamde non-conformiteit, met andere woorden het product voldoet niet aan de verwachtingen.

Wat als er sprake is van non-conformiteit?

Wanneer een product niet aan de overeenkomst voldoet staan er voor de koper meerdere opties open:

  • de koper heeft het recht op levering van het ontbrekende
  • de koper kan de verkoper vragen het product te repareren
  • de koper kan de verkoper vragen om een nieuw product op te sturen

De koper mag zelf kiezen welke van deze drie opties hij wil gebruiken.

Ontbinding van de overeenkomst

Als het voor de verkoper niet mogelijk is om het product te vervangen of te herstellen omdat de kosten hiervoor bijvoorbeeld niet in verhouding staan, dan kan de koper de koop ontbinden. Dit is ook het geval als de verkoper niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet. Dit geldt niet als de tekortkoming, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding en de gevolgen daarvan niet rechtvaardigen.

Gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst

Als de overeenkomst wordt ontbonden moet de verkoper u het geld terugbetalen en moet u het product terugsturen aan de verkoper.

De koper kan ook beroep doen op prijsvermindering in evenredigheid met de mate van de afwijking. De koper kan het product dan houden en ontvangt van de verkoper een deel van het geld terug als compensatie voor het gebrek.

Conclusie

Bestel je dus vijf blauwe pennen, maar ontvang je zes zwarte pennen of ontvang je wel vijf blauwe pennen maar kun je er niet mee schrijven dan is er sprake van non-conformiteit. Je kan dan een beroep doen op een van jouw rechten als consument: vervanging, herstel of nalevering. Wanneer het voor de verkoper niet mogelijk is om hieraan te voldoen of als de verkoper hier niet binnen een redelijke termijn aan voldoet kan de overeenkomst worden ontbonden of kan er aanspraak worden gemaakt op een prijsvermindering.

Laat u adviseren door een expert.

Contact opnemen