Wat is productaansprakelijkheid en hoe is dat geregeld?

Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door een bepaald gebrek aan een product.

Wat is productaansprakelijkheid?

Helaas komt het met regelmaat voor dat producten niet alleen kapot gaan maar ook schade aanrichten. Denk hierbij aan een lamp die kortsluiting veroorzaakt waardoor er brand ontstaat. In een dergelijk geval kan er sprake zijn van productaansprakelijkheid voor de schade die door de brand is veroorzaakt. Productaansprakelijkheid gaat dus over de schade die veroorzaakt wordt, en niet over het kapotte product zelf.

Wanneer is er sprake van productaansprakelijkheid?

Er is sprake van productaansprakelijkheid als er sprake is van een gebrekkig product. Een product wordt gebrekkig geacht wanneer het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Hierbij dienen alle omstandigheden mee te worden genomen en in het bijzonder: de presentatie (verpakking, en handleidingen) van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.

Naast een gebrek moet er ook sprake zijn van schade, en moet kunnen worden aangetoond dat deze schade het gevolg is van het gebrek.

Wie moet worden aangesproken bij productaansprakelijkheid?

Als er sprake is van productaansprakelijkheid is de vraag: Bij wie moet je nu aankloppen voor een schadevergoeding? In beginsel is dit de producent van het product, maar ook de importeur van het product of de verkoper kan worden aangesproken. Het is verstandig om je door een jurist te laten adviseren bij wie je in jouw geval het beste kunt aankloppen.

Schadevergoeding bij productaansprakelijkheid

Als duidelijk is wie kan worden aangesproken voor de schade op basis van productaansprakelijkheid, dan kan van deze partij een schadevergoeding worden gevorderd voor de schade die is ontstaan door het product. Om een schadevergoeding te verkrijgen zullen de punten die behandeld zijn onder het kopje ‘Wanneer is er sprake van productaansprakelijkheid?’ moeten worden aangetoond en bewezen.

Hoe kan productaansprakelijkheid worden beperkt?

In sommige situaties kan de producent worden gevrijwaard van de productaansprakelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • het product veilig was op het moment dat het op de markt kwam, maar op een zeker moment onveilig is geworden, een voorbeeld hiervan is als een product is bedorven.
  • het product niet bedoeld was voor commerciële doeleinden
  • het technisch onmogelijk was om het gebrek te ontdekken voordat het product op de markt kwam

Verjaring van productaansprakelijkheid

De vordering tot schadevergoeding op basis van productaansprakelijkheid verjaart door verloop van drie jaren na de dag waarop de schade en het gebrek bekend zijn geworden of hadden moeten worden. Daarnaast vervalt het recht op schadevergoeding door verloop van tien jaren na de dag waarop het product op de markt is gebracht.

Samengevat

Samenvattend houdt productaansprakelijkheid in dat als een product schade heeft veroorzaakt, onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding voor de ontstane schade. Hiervoor moet echter wel rekening worden gehouden met de eisen voor productaansprakelijkheid, wie aansprakelijk is, of er sprake is van een beperking op de productaansprakelijkheid en of de productaansprakelijkheid niet verjaard is.

Welke wetgeving is van toepassing bij productaansprakelijkheid?

Wellicht vraag jij je af wat nu precies de juridische grondslag voor dit alles is. Daarom hebben wij de van toepassing zijnde wetsartikelen voor jou op een rijtje gezet.

  • Artikel 6:185 BW over productaansprakelijkheid;
  • Artikel 6:185 BW over gebreken van producten;
  • Artikel 6:188 BW over schadevergoeding;
  • Artikel 6:190 BW over welke schade vergoed kan worden;
  • Artikel 6:191 BW over de verjaringstermijn;
  • Artikel 6:192 BW over uitsluiting tot beperking van de schade door de producent.

Laat u adviseren door een expert.

Contact opnemen